Kaset EXPO
KU69 วี&ก้อย Green Way Healthy food เค้กคลีน ขนมสุขภาพ เค้กไม่อ้วน ขนมคลีน ชาไข่มุกไม่อ้วน (247 Visited)
KU68 แอน เฉาก๊วยคาราเมลนมสด (278 Visited)
KU57 หลี บ้านแม่ สุวรรณภูมิ อพาร์ทเม้นท์  (290 Visited)
KU53 แอนน์ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสแบรนด์ eScan (300 Visited)
KU52 พงษ์ ร้านหมูสวรรค์อาม่า ของฝากอัมพวา (317 Visited)
KU75 เอ็กซ์ สวนจิตรกมล เงาะ ทุเรียน มังคุด (375 Visited)
KU73 หยก ทุเรียนหมอนทอง คัดเกรดอย่างดี ชั่งแต่เนื้อล้วน (261 Visited)
KU47 ลี่ TVI,TVA,TVH ผลิตภัณฑ์จาก surimi (เนื้อปลาบด),ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูป โดยการ sterilize,ผลิต snack จากเนื้อปลาบด และมีห้องเย็น ที่รับฝากเก็บ (354 Visited)
KU 72 เปรม อาหารทะเลแปรรูป หมึกไข่แดดเดียว หมึกสายแดดเดียว หมึกกระตอยแห้ง ปลาอินทรีย์แดดเดียว (263 Visited)
เพิ่มเติม

แผนที่ผู้ประกอบการชาว KU

ตำแหน่งผู้ขายสินค้า


เพิ่มเติม

เกี่ยวกับโครงการ Kaset EXPO


KasetEXPO

จากผู้ผลิตถึงลูกค้ารายสุดท้าย

เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ความตั้งใจจากรุ่นพี่ รุ่นน้องชาวเกษตร รวมกลุ่ม รวมพลังในเฟสบุค กลุ่ม KU จะฝากร้าน ที่สร้างโดยแอดมินตี๋น้อย ที่สร้างเฉพาะกิจขึ้นมาในช่วงเหตุการณ์ Covid-19 (2019-2020) สำหรับให้นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคคลากรของเกษตรศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนซื้อขาย สินค้าและบริการ หางาน หาคอนเนคชั่นกัน เพื่อให้เรารอดผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ซึ่ง ณ วันที่ 28/5/2020 มีสมาชิกว่า 127,xxx คน ใช้เป็นที่ทำมาค้าขาย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนพวกเรากลุ่ม Optimal Space เห็นว่าอยากให้ปรากฏการณ์เหล่านี้ดำเนินต่อไปตลอด ประกอบกับกำลังสร้างเครื่องมือที่สามารถใช้สนับสนุนชาว KU ได้ทันที จึงรวมทีมกันเพื่อสร้างโปรเจคนี้ขึ้นมา และร่วมทำงานกับพี่ๆ น้องชาว KU ผ่านกลุ่ม โดยสามารถอ่านการทำงานร่วมกันของพวกเราได้

Website นี้เป็นโครงร่างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขึ้นมาให้สมบูรณ์