Kaset EXPO
KU64 ฝน หมั่นโถวแม่ล้วน พรีไบโอติก
แม่ล้วน หมั่นโถว

ฝน KU64 ART & SCIENCE9

ทำไม ???? ต้องกินหมั่นโถวแม่ล้วน พรีไบโอติก

พรีไบโอติกส์คืออะไร ?
พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) คืออาหารชนิดหนึ่ง เป็นสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ที่ลำไส้เล็ก อาหารเหล่านี้จึงสามารถเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ได้ในรูปไม่เปลี่ยนแปลง และจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียโพรไบโอติกส์ ทำให้กระตุ้นการเจริญเติบโตและการทำงานของแบคทีเรีย

กล่าวง่ายๆ ก็คือ พรีไบโอติกส์เป็นอาหารของโพรไบโอติกส์นั่นเอง ดังนั้นหากรับประทานอาหารพวกพรีไบโอติกส์ก็จะช่วยส่งเสริมฤทธิ์โพรไบโอติกส์ได้ดียิ่งขึ้น

(โพรไบโอติกส์ คือ แบคทีเรียในลำไส้ มีหน้าที่ในกระบวนการย่อยและดูดซึม)

70%ของภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง เกิดจากระบบลำไส้ที่สมดุล

เพียงคุณทานหมั่นโถวแม่ล้วน วันละลูก คุณสามารถได้รับประโยชน์ 2 ต่อ
ต่อที่1 : อิ่ม อยู่ท้อง ไม่อ้วน
ต่อที่2 : พรีไบโอติกส์ แบคทีเรียในลำไส้เราอิ่มด้วย (ไม่ต้องซื้ออาหารเสริมแพงๆ) เพียง 35 บาท ชีวิตก็ดีดี๊

เพจ https://www.facebook.com/mantoumaelu...120911/?type=3

โพสต้นฉบับ